продажба на имоти »
 
     
  Промишлено строителство  
 

 

"Строител ВД" е една от водещите фирми в страната, като основен приоритет за нас е промишленото строителство. Фирмата залага и акцентира в тази област, като голяма част от дейността и е в тази сфера. Възможностите и са най – добре демонстрирани в комплексното изпълнение на големи проекти като главен изпълнител. Компанията е реализирала множество промишлени обекти. Квалифицираният инженерно-технически персонал, опитните строителни работници, собствената механизация гарантират отлично качество на завършените обекти.

 

 
  Промишлени обекти  
 
   
  Комплекс халета Сърбия
     
 
  Метални халета включващи - метални конструкции, панели "Соматерм", пластифицирани ЛТ ламарини, изолации, остъкляване със стъклопрофилит, стъклопакети и стъкло, метални врати и алуминиева дограма.
 
 
 
Метално хале 30/36/6 м – гр. Кула
 
Инвеститор "Жито Медия", гр. Кула, Сърбия
Извършено СМР: Изработка метална конструкция, Монтаж – метална конструкция;
Покривни панели; Фасади и Дограма.
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора, 2000 г.
 
Метално хале (30+30)/35/6(8) м – гр. Кула
 
Инвеститор "Жито Медия", гр. Кула, Сърбия
Извършено СМР: Изработка метална конструкция, Монтаж – метална конструкция;
Покривни панели; Фасади и Дограма.
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора, 2000 г.
 
 
 
   
  Месопреработвателно предприятие "КЕН" АД
     
 
 
 
 
 
 

Месопреработвателно предприятие "КЕН" АД, УПИ №V-515,
КВ.8 "Голеш" по плана на гр.Ст. Загора

 
Инвеститор "КЕН" АД, гр. Стара Загора
Извършено СМР: СК, АС, ВиК, ОВ, Eл и др.
 
 
 
   
  Ремонтно-складова база на "Пътстройинженеринг", Ст. Загора
     
 
 
 
 
 
 

Ремонтно-складова база на "Пътстройинженеринг", гр. Стара Загора

 
Инвеститор "Пътстройинженеринг", гр. Стара Загора
Извършено СМР: Изработка метална конструкция, Монтаж - метална конструкция с кран Q=50 kN; Покривно и Фасадно ограждане. Нулев цикъл
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора, 2000 г.
 
 
 
   
  Производствена сграда и складова база "Дерони"
     
 
 
 
 
 
 

Производствена сграда и складова база "Дерони", местност "Мечи кладенец"

 
Инвеститор "Дерони" ООД, гр. Стара Загора
Извършено СМР: СК, АС, ВиК, Изработка и Монтаж мет. конструкция.
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора, 2002, 2003 г.
 
 
 
   
  Винарска изба в с. Яворово
     
 
 

Винарска изба в с. Яворово

 
Инвеститор “Модул-С” ЕООД, гр. Стара Загора
Извършено СМР: СК, АС, ВиК, Изработка и Монтаж мет. конструкция.
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора, 2002 - 2003 г.
 
 
 
   
  Хладилна камера на "Агрофрукт" ООД в гр. Стара Загора
     
 
 
   
 
 
 

Хладилна камера на „Агрофрукт” ООД в гр. Стара Загора

 
Инвеститор „Агрофрукт” ООД, гр. Хасково
Извършено СМР: СК, АС, Изработка и Монтаж мет. конструкция.
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  Месопреработвателно предприятие "Кумир СИ" ЕООД
     
 
 

Месопреработвателно предприятие "Кумир СИ" ЕООД

 
Инвеститор "Кумир Си" ЕООД, гр. Стара Загора
Извършено СМР: Изработка и Монтаж мет. Конструкция, облицовка с сандвич панели, обшивка с хромникелова ламарина
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  Предприятие за преработка на пчелен мед, с. Ягода
     
 
 

Предприятие за съхранение, преработка, пакетиране и реализация на пчелен мед и пчелни продукти, с. Ягода , общ. Стара Загора

 
Инвеститор ЕТ "БУЛГАР ХОНИГ – Митко Стойчев", с. Ягода, общ. Стара Загора
Извършено СМР: СК, АС, Изработка и Монтаж метална конструкция.
 
 
 
   
  Предприятие за преработка на месо от птици, с. Коларово
     
 
 
 
 
 
 

Предприятие за преработка на месо от птици, с. Коларово

 
Инвеститор "НАНЮК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД, гр. Стара Загора
Извършено СМР: СК, АС, ВиК, Изработка и монтаж мет. конструкция.
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  Център за селскостопанска техника, с. Хрищени
     
 
 
 
 
 
 

Център за селскостопанска техника, с. Хрищени

 
Инвеститор "Агроин" ЕООД, гр. Стара Загора
Извършено СМР: СК, АС, ВиК, Изработка и Монтаж мет. конструкция.
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  Рудник "ТРОЯНОВО - 1" - Разваляне на блок № 22 и № 24
     
 
 

Мини "МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД, гр. Раднево - Рудник "ТРОЯНОВО - 1" - Разваляне на блок № 22 и № 24 и почистване площадката в минно селище с. Трояново

 
Инвеститор МИНИ "МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД, гр. Раднево
Извършено СМР: Демонтажни и разрушителни работи
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци
     
 
 
 
         
 
 
 
 
 

Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, реконструкция и разширение на цех за доматено пюре, с Ястребово

 
Инвеститор "Митак" ЕООД, гр. Стара Загора
Извършено СМР: СК, АС, ВиК, Изработка и Монтаж мет. конструкция.
 
 
 
   
  Складова база за вторични суровини, гр. Стара Загора
     
 
 
 
 
 

Складова база за вторични суровини, гр. Стара Загора

 
Инвеститор ЕТ "Кристи - Р. Костова", гр. Стара Загора
Извършено СМР: СК, АС, ВиК, Изработка и Монтаж мет. конструкция.
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  Силози за зърно и авторазтоварище, с. Опан
     
 
 

Силози за зърно и Авторазтоварище, с. Опан

 
Инвеститор "ФРАМКО СИСТЕМ" ООД, гр. Стара Загора
Извършено СМР: Строително монтажни работи по изграждане на 3 бр. резервоари с обем
5000 m3 и авторазтоварище
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  Предприятие за производство на матраци
     
 
 

Предприятие за производство на матраци, с. Брани поле, обл. Пловдивска

 
Инвеститор "ЕЛИТЕ ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ООД, гр. Пловдив
Извършено СМР: СК, АС, Изработка и Монтаж мет. конструкция.
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  Кравеферма, с. Бяло поле
     
 
 

Кравеферма до 50 крави, с. Бяло поле, общ. Опан

 
Инвеститор Живко Желев, гр. Стара Загора
Извършено СМР: СК, АС, ВиК, Изработка и Монтаж мет. конструкция.
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  Автоцентър "Медина-МЕД", гр. Бургас
     
 
 
 
 
 
 

Автоцентър "Медина-МЕД", гр. Бургас

 
Инвеститор "Медина-Мед" ООД, гр. Стара Загора
Извършено СМР: Монтаж - метална конструкция; Покривни панели;
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  Реконструкция на инсталация за трошен камък
     
 
 
 
 
 
 

Реконструкция на инсталация за трошен камък на кариера и кариера
в с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора

 
Инвеститор "ИНЕРМАТ" АД, гр. Стара Загора
Извършено СМР: Строителни конструкции;
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  Изложбена зала за автомобили, автосервиз
     
 
 

Изложбена зала за автомобили, автосервиз и административно-битова сграда

 
Инвеститор "Автохит 2000" ООД
Извършено СМР: СК
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  Автосервиз на леко и тежко товарни автомобили
     
 
 
 
 
 
 

Автосервиз на леко и тежко товарни автомобили на територията
на СБА-Стара Загора

 
Инвеститор "Асорт-95" ЕООД, гр. Стара Загора
Извършено СМР: СК, АС, ВиК, Изработка и Монтаж мет. конструкция.
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  Административна и складова база за ХВП
     
 
 
 
 
 
 

Административна и складова база за съхранение на адитиви, добавки и обвивки за ХВП

 
Инвеститор "СВЕ-ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр.Стара Загора
Извършено СМР: СК, АС, ВиК, Изработка и Монтаж мет. конструкция.
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  Фундамент за Такраф към АЕС – Марица Изток
     
 
 

Фундамент за Такраф към АЕС – Марица Изток

 
Инвеститор "Строителство и монтаж" ООД
Извършено СМР: СК
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  Шахта за пробовземане на електроцентрала
     
 
 

Шахта за пробовземане на Депо 2 на новостроящата се електроцентрала Марица I, гр Гълъбово

 
Инвеститор "Строителство и монтаж" ООД
Извършено СМР: СК
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  Производствено-техническа база и Бетоново стопанство
     
 
 
 
 
 
 

Производствено-техническа база и Бетоново стопанство, Ст. Загора

 
Инвеститор "Строител ВД" ООД, гр. Стара Загора
Извършено СМР: СК, АС, ВиК, Изработка и Монтаж мет. конструкция.
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  Завод за производство на сейфове и метална мебел
     
 
 
 
 
 
 

Завод за производство на сейфове и метална мебел, гр. Казанлък

 
Инвеститор "Промет сейф" ЕООД, гр. Казанлък
Извършено СМР: СК, АС, ВиК, Монтаж мет. конструкция.
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
   
  "ИНО" АД, гр. Казанлък
     
 
 
 
 
 
 

" ИНО" АД. Преустройство гл.корпус в производствен комплекс , гр. Казанлък

 
Инвеститор "ИНО" АД , гр.Казанлък
Извършено СМР: СК, АС, ВиК, ВП.
Главен изпълнител: Строител ВД ООД, гр. Стара Загора
 
 
 
 
     
 
 
© 2010 STROITEL VD | Created by Vilex