"Строител ВД" ООД е една от водещите строителни компании в страната и със значителен опит в Европа.
От създаването си до днес трайно се е утвърдила на строителния пазар, предлагайки качествено строи­телство и проектиране. Компанията е специализирана в комплексно изграждане на метални и моно­литни промишлени, жилищни и обществени сгради. Нашата дейност обхваща всички етапи на инвести­цион­ния про­цес – предприе­мачество, проучване, проектиране, производство на метални конструк­ции, из­граж­да­не на сгради и търговия с недвижими имоти.

 

Анотация
 
   
 
 
© 2010 STROITEL VD | Created by Vilex