За фирмата  
 

 

"Строител ВД" ООД е една от водещите строителни компании в страната, която има и значителен опит в чуж­бина. От създаването си до днес трайно се е утвърдила на строителния пазар, предлагайки качес­твено строителство и проектиране.

Компанията е специализирана в комплексно изграждане на метални и монолитни промишлени сгради, жилищни сгради и такива с обществено значение. Дейността на фирмата обхваща всички етапи на инвес­тиционния процес – предприемачество, проучване, проектиране, производство на метални конструкции, строеж и търговия с недвижими имоти.

Основната част на строителните звена са ориентирани към промишленото строителство и изграждането на метални конструкции. Притежава и потенциал за изпълнение на проекти в изграждането на транспортната инфраструктура. Строител ВД ООД е със 100% частен капитал.

Фирмената политика е насочена към въвеждане на нови технологии в строителството, използването на съв­ременни строителни системи и високопроизводителна механизация, специализация на служителите и безопасност на строителния процес.

 

 
 
 
© 2010 STROITEL VD | Created by Vilex